VIRTUAL KISHINEV PHOTO ALBUM
Part VI

INDEX PART I PART II PART III
PART IV PART V PART VI PART VII
PART IIX PART IX PART XI PART XIII

Monuments in Kishinev

Monument of Mihai Eminescu


Monument of Alexander Pushkin


Monument of Grigoriy Kotovskiy


Monument of the 55th Podolsky Regiment in Bendery (Tigina)


INDEX PART I PART II PART III
PART IV PART V PART VI PART VII
PART IIX PART IX PART XI PART XIII

All rights reserved. 1997 Virtual Kishinev           kishinev@usa.net